Herwerkte erfgoedkaart zet erfgoedorganisaties op de kaart

Erfgoedkaart

Precies vier jaar geleden lanceerde FARO de Erfgoedkaart, de gebruiksvriendelijke referentiedatabank van erfgoedorganisaties en -instellingen in Vlaanderen en Brussel. Vandaag staan zo’n 1.712 organisaties – heel letterlijk – op de kaart. De site steekt na vier jaar in een nieuw kleedje en is vanaf nu te vinden op de eigen website www.erfgoedkaart.be.


Besparingen op Cultuur: wat en hoe?

In opdracht van de Vlaamse regering voert de Vlaamse minister van Cultuur, Media en Jeugd een gemiddelde besparing door van 5% op het totale saneringsvolume van meer dan 1 miljard euro. Op de begroting Kunsten en Erfgoed bedraagt die besparing 12 miljoen op een budget van circa 215 miljoen euro. Voor sociaal-cultureel werk bedraagt ze 9,6 miljoen op een budget van circa 190 miljoen euro. Binnen de jeugdsector is de besparing 4,2 miljoen op een totaal van 71,5 miljoen euro.

Vertrouw ons. Verbind ons. Versterk ons

Jarenlang zetten we ons met passie, kennis en kunde in voor het cultureel erfgoed en de mensen en organisaties in Vlaanderen die daarvoor zorgen: 'cutting edge craftsmanship'. De beleidswind die momenteel waait, focust op 'cutting'. Met de voor 2015 aangekondigde vermindering van de op basis van een beleidsplan toegezegde budgetten, gaat het voor het steunpunt FARO over 20% minder middelen over vijf jaar. We snakken naar een toekomstgericht verhaal dat we mee kunnen vorm geven, naar – eindelijk – echte investeringen in het uitstekende Cultureel-erfgoeddecreet, niet naar een uitholling maar naar een versteviging van het Vlaamse niveau (met internationale inspiratie en ambities). Investeer in het steunpunt en de rest van de cultureel-erfgoedsector. De formule om echt vooruit te gaan ligt voor de hand: vertrouw ons, verbind ons, versterk ons.

Erfgoedcel Leie Schelde lanceert nieuwe website

Erfgoedcel Leie Schelde is de jongste telg onder de erfgoedcellen in Vlaanderen. Het werkingsgebied omvat zes gemeenten in de brede regio van Deinze (Oost-Vlaanderen). Leie Schelde opereert in de schoot van POLS, het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat werkt rond cultureel erfgoed en cultuur.


Vlaams Parlement: nieuwe commissie Cultuur is geïnstalleerd

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 24 september zijn ook de commissies geïnstalleerd. De kersverse voorzitter van de nieuw samengestelde Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media is Bart Caron (Groen). Caroline Bastiaens (CD&V) en Miranda Van Eetvelde (N-VA) zijn respectievelijk eerste en tweede ondervoorzitter. De volledige samenstelling vindt u op de website van het Vlaams Parlement.


Duizenden vrijwilligers transcriberen het archief van het Smithsonian

In een poging om zijn archief doorzoekbaar te maken doet het Smithsonian Institution in Washington een beroep op het publiek. Het instituut creëerde daarvoor het Transcription Center dat elke geïnteresseerde toelaat om door de gedigitaliseerde handschriftencollectie te snuffelen en eenvoudig een getypte transcriptie in te zenden. Na goedkeuring door een medewerker van het Smithsonian komt de transcriptie online.


Derde trefdag Pulse | Cultuur: (on)gemeen goed!

Op donderdag 23 oktober vindt de derde trefdag van Pulse - het Vlaams Transitienetwerk Cultuur plaats. Alle cultuurprofessionals met enige interesse in het duurzaamheidsthema en het transitiedenken zijn hierop welkom. Op deze derde editie wil Pulse samen met jullie de zogenaamde derde weg van het 'gemeengoed' of de 'commons' verkennen. Als de eerste weg die van de privémarkt is en de tweede die van de overheid, dan behoort de derde weg de gemeenschap toe.


Mediamix | In de kijker met ‘Fans of Flanders’?

logo Fans of Flanders

Even voorstellen? ‘Fans of Flanders’ is een jong VRT-programma dat zich op een heel specifiek doelpubliek richt: de expats in ons land. Sinds 2012 brengt het in het Engels “verrassende informatie en cultuur”,  uit uiteenlopende hoeken. Het programma omschrijft zichzelf als “licht-educatief en heeft niet in het minst een entertainend karakter”. Voor de cultureel-erfgoedsector zit er ongetwijfeld muziek in een inhoudelijke samenwerking. Maar hoe pakt u dat aan?


Oproep Vlaamse adviescommissies Onroerend Erfgoed

De Vlaamse adviescommissies (Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE), de Vlaamse Heraldische Raad (VHR), en de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE)) gaan op 1 januari 2015 van start. Ze passen in de uitvoering van het nieuwe Onroerend-erfgoeddecreet. De nieuwe commissies zullen advies verlenen over diverse aspecten van het onroerend-erfgoedbeleid. Kandideren kan tot en met 22 oktober 2014. Alle informatie over de drie oproepen vindt u hier.

Kick-off collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties’

Elke erfgoedbibliotheek of archiefinstelling wordt ooit geconfronteerd met de verhuis van een collectie. Denk bijvoorbeeld aan het overbrengen van de hele collectie naar een nieuw depot, het verplaatsen van bepaalde bestanden naar nieuwe rekken of de integratie van de collectie van een andere organisatie zoals de opname van een OCMW-archief door het gemeentearchief.

Virtuoos Vlaanderen! Naar een Living-Human-Treasures-programma in Vlaanderen

Danny Ronaldo. Foto: Titus Simoens

Op vrijdag 21 november 2014 vindt bij FARO de conferentie 'Virtuoos Vlaanderen!' plaats. 'Virtuoos Vlaanderen!' gaat op zoek naar de kansen van het UNESCO-programma Living Human Treasures, en dit voor diverse beleidsdomeinen. Vlaanderen is rijk … aan menselijke schatten, maar de opgebouwde kennis en vaardigheden van meesters in onder meer ambachten en podiumkunsten komen meer en meer onder druk te staan. Naast een internationale vergelijking van bestaande Living-Human-Treasures-programma’s komen op deze conferentie de resultaten van een praktijkonderzoek naar dit immaterieel cultureel erfgoed aan bod, gegoten in een nota met gerichte beleidsaanbevelingen.

Deze conferentie bundelt alle expertise en inzichten uit ‘Schatten van*in Mensen’ (2012-2014), een traject opgezet door FARO, ETWIE, tapis plein, Erfgoedcel Brussel, het Firmament, Circuscentrum en de provincie West-Vlaanderen. Meer info vindt u hier.

FARO helpt toekomstige erfgoedwerkers op weg

FARO wenst alle studenten en docenten een boeiend nieuw academiejaar toe. Net als vorige jaren hebben we weer een groot aantal fijne stageplekken in de erfgoedsector verzameld. Op 20 oktober lichten we een en ander toe op de gratis workshop Hoe vind ik stageplekken en vacatures in de erfgoedsector. Erfgoedwerkers van de toekomst?


Vernieuwd Jenevermuseum opent

logo Jenevermuseum

Op zaterdag 20 september opende het vernieuwde Jenevermuseum na bijna een jaar sluiting terug de deuren. Het nieuwe museum belooft "een straf verhaal over onze nationale gedistilleerde drank te worden, met aandacht voor lichaam én geest," aldus het persbericht. Een feestelijk openingsweekend onderstreept het nieuwe museumconcept, de vernieuwde naam, huisstijl én logo.


Vorming over cultuur- en erfgoedtoerisme: laatste kans om in te schrijven

Wil u uw kennis opfrissen over het toeristische landschap in Vlaanderen? Wie zijn de relevante actoren? Wat zijn de speerpunten van het toeristische beleid? Wat zijn de voornaamste tendenzen op toeristisch gebied? ...  Of denkt u er aan om u actiever te gaan richten op de cultuur- en erfgoedtoerist, maar weet u niet precies hoe? Schrijf u dan nu in voor de vorming Cultuurtoerisme in Vlaanderen anno 2014. De inschrijvingen worden afgesloten op maandag 22 september.


Het is weer tijd voor de Nocturnes van de Brusselse Musea

Campagnebeeld Nocturnes Brusselse Musea 2014
Ook dit jaar pakken de Brusselse musea uit met een hele resem nieuwigheden en activiteiten voor groot en klein: rondleidingen, workshops, demonstraties, meet & greets en heel wat verrassingen. Afspraak iedere donderdagavond, tot en met 18 december, in telkens minstens 6 van de 63 deelnemende musea. 
 
De eerstvolgende Nocturne vindt dus plaats op donderdag 25 september.

Herfstnummer faro biedt negen actuele ingangen tot het erfgoed(beleid) in ons land

Eind vorige maand ging Leon Smets, FARO-medewerker en voor heel Vlaanderen dé expert inzake behoud en beheer van roerend erfgoed, met pensioen. Hij kreeg, bij wijze van eerbetoon aan zijn expertise en de immer warmmenselijke manier waarop hij die gedurende decennia inzette voor al wie een beroep op hem deed, de eretitel ‘emeritus consulent’. In zijn afscheidsbijdrage ‘Verantwoord omgaan met erfgoed als cultureel geheugen van de samenleving’ blikt deze éminence grise vooruit én terug, samen met twaalf collega’s uit de erfgoedsector.

Stefaan Top neemt Europäischer Märchenpreis 2014 in ontvangst

Stefaan Top

De Märchen-Stiftung Walter Kahn heeft em. prof. dr. Stefaan Top uitgeroepen tot laureaat van de Europäischer Märchenpreis 2014 (Europese Sprookjesprijs). De prijs wordt sinds 1986 uitgereikt aan personen of organisaties die een opmerkelijke bijdrage leverden aan het onderzoek naar en de ontsluiting van het Europese sprookjes- en sagenerfgoed. Hoewel het nieuws eind vorig jaar al bekend raakte, mocht Stefaan Top de Europese Sprookjesprijs daadwerkelijk in ontvangst nemen op 25 september 2014 in het Duitse Volkach.

Sheherazade: verhalen vertellen als educatieve techniek

Erfgoedorganisaties vertellen verhalen aan hun bezoekers, maar kunnen we die rol ook omdraaien en bezoekers laten vertellen? Het Grundtvig-project Sheherazade geeft alvast concrete formats om verhalen als een educatieve methode in te zetten in de volwasseneneducatie. Leest en discussieert u mee?


Plannen voor een cultureel-erfgoedconvenant? FARO ondersteunt en begeleidt

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een cultureel-erfgoedconvenant willen afsluiten, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het agentschap Kunsten en Erfgoed voor 1 april 2015. Bij een aanvraag voor zo'n convenant komt heel wat kijken, maar u staat er niet alleen voor. Als lokaal bestuur kan u rekenen op ondersteuning en begeleiding door FARO. We doen dit op verschillende manieren: via een handleiding, workshops en ondersteuning op maat.


Het Groot Onderhoud 2014 | Beeldvorming in beeld. Schrijf nu in!

“Nieuws is de grootste onopgemerkte verslaving van onze tijd”, zo schrijft de Nederlandse columnist Rob Wijnenberg in de inleiding van zijn boekje De nieuwsfabriek. En hij heeft cijfers om dat te bewijzen. Volgens hem verbruiken tussen de 70 en 90 procent van alle volwassenen in de westerse wereld dagelijks nieuws. Nieuws is ook overal, en 24/24, 7 dagen op 7 beschikbaar. Nieuws, en bij uitbreiding de media, domineren het moderne leven. Vandaar de keuze voor ‘beeldvorming’ als thema voor het volgende Groot Onderhoud, op 14 oktober in Flagey.